Arkivplan.no

Agdenes kommunes håndbok for saksbehandling og arkiv.

Agdenes kommunes håndbok for saksbehandling og arkiv 2013

Om arkivplan

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Agdenes kommune.

Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. Arkivplanen skal bidra til at Agdenes kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Arkivplanen for Agdenes kommune er også ment som en håndbok for sak og arkiv, og skal fungere som et oppslagsverk for ansatte.

Den elekroniske arkivplanen er et ledd i kommunens målsetning om å øke tilgjengeligheten for publikum til informasjon fra den offentlige forvaltning.

Rådmannen har arkivansvaret

Arkivleder har det daglige ansvaret for kommunenes arkivtjeneste og utarbeider virksomhetsplaner for denne, som vedtas årlig i kommunens overordnede Handlingsprogram med økonomiplan.

I kommunen er det rådmannen som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskriften § 1-1).

Som rådmann i Agdenes kommune oppfordrer jeg alle ansatte i kommunen til å sette seg godt inn i, og å følge retningslinjene i håndboka for sak og arkiv/arkivplanen.

Januar 2013

John Ola Selbekk

Rådmann

 

Agdenes kommune gikk fra papirbasert til elektronisk fagarkiv 01.01.2016 og personal- og eiendomsarkiv 01.01.2017.

Mai 2018

Geir Ove Storstein

Rådmann

 

F.o.m. 01.01.2020 blir Agdenes en del av Orkland kommune. Orkland kommune består av kommunene: Agdenes, Orkdal, Meldal, deler av Snillfjord.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

I forbindelse med at vi fikk en nye hjemmeside våren 2018, er det en del lenker som ikke lenger fungerer.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

Arkivplanen arkiveres i kommunens sak/arkiv-system.