Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Internt arkivdepot

fjernarkiv

Fjernarkivet inneholder dokumenter og protokoller i tidsrommene:

01.01.64 - 31.12.76 - Oversikt på arkivkort

01.01.77 - 20.06.93 - Oversikt på arkivkort

21.06.93 - 22.06.99 - Oversikt på postjournal

23.06.99 - 31.12.07 - Oversikt på fullstendig journal

01.01.08 - 31.12.11 - Oversikt på fullstendig journal

01.01.12 - 31.12.15 - Oversikt på fullstendig journal

Personalmapper f.o.m. 1964 - d.d. for ansatte som har sluttet.

:::::::::::::::::::::

2018:

Status fjernarkiv:

Følgende er deponert på IKA:

Saksarkiv

01.01.64 - 31.12.76

01.01.77 - 20.06.93

21.06.93 - 22.06.99

::::::::::::::::::::::::::::

2019:

Det journalføres fortløpende i ESA på sak 16/838 hva som deponeres hos IKA.

Alt papirarkiv deponeres hos IKA i forbindelse med kommunesammenslåingen pr. 01.01.2020.

::::::::::::::::::::::::::::

Laster...