Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politiattester

politiattest

Fra 01.01.17 blir mottak av politiattester registrert i lønnssystemet. Attesten blir så makulert.

Fram til januar -17 gjorde vi det på følgende måte:

Arbeidsområde

Rutiner

Hjemmel

Merknad

Skoler, SFO og kulturskolen

Journalføres ved å opprette ny journalpost i personalmappa, men selve attesten skal ikke skannes. Den makuleres når journalføring er utført.

Opplæringslovens § 10-9 og
Forskrift til opplæringsloven § 15-4,

 

Barnehager

Journalføres ved å opprette ny journalpost i personalmappa, men selve attesten skal ikke skannes. Den makuleres når journalføring er utført.

Barnehagelovens § 19 og
Forskrift om politiattest i henhold til barnehageloven § 5

 

Helsepersonell

Journalføres ved å opprette ny journalpost i personalmappa, men selve attesten skal ikke skannes. Den makuleres når journalføring er utført.

Helsepersonellovens § 20a

 

”Barneomsorgsattest” for de som har omsorg eller oppgaver knyttet til mindreårige

Journalføres ved å opprette ny journalpost i personalmappa, men selve attesten skal ikke skannes. Den makuleres når journalføring er utført.

Politiregisterloven, kapittel 7 – Vandelskontroll og attester

Aktuelt for ansatte innenfor virksomhet kultur

       
 

 

 Pr. 01.01.17 blir mottak av politiattester registrert i lønnssystemet. Attesten blir så makulert.

Laster...