Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Makulering

I følge forskrift om offentlige arkiv, § 3-18, skal alt arkivmateriale som skal kasseres, enten bli slettet eller destruert. Det vil si at det enten kan makuleres eller brennes. Uansett hvilken metode vi velger, må vi være til stede og følge med at alt materialet virkelig blir destruert.

Makuleringsmaskiner som kun lager "strimler" er ikke tillatt brukt.

Den enkelte saksbehandler er selv ansvarlig for at dokumenter som inneholder sensitive opplysninger behandles/oppbevares forsvarlig og makuleres på riktig måte.

Det er ikke anledning til å mellomlagre materiell som skal makuleres.

Makulering:

  • Dokumenter skal  legges i låst ”Grønndunk” godkjent for formålet.
  • Vi har avtale med Norsk Gjenvinning for levering og henting av låsbare dunker for sikkerhetsmakulering.

    makuleringsdunk

  • Norsk Gjenvinning er ansvarlig for sikker destruering av dokumentene
  • Når dunkene er fulle kontaktes firmaet for bytting av dunker
  • Ved behov for makulering av store mengder på en gang kan Norsk Gjenvinning kontaktes for levering av ikke låste dunker. 
 
Laster...