Glemt Passord?

Postjournal

postjournal

Postjournal - kvalitetskontroll av Fellestjenesten.

 

Denne kontrollen av postlista er noe av det viktigste som gjøres i ESA og den må være helt riktig da den automatisk blir lagt ut på vår hjemmeside. Rutinen skal gjøres daglig med gårsdagens journalføringer på lista.

Postlista ligger under søket Rapporter i K 2000. Velg Journaler og postliste.

Velg gårsdagens dato og aktuelle journaltype.

Lista som nå kommer opp må sjekkes på følgende punkter:

  • Dersom journalposten er unntatt offentlighet skal det kontrolleres at riktig avskjerming er utført.
  • Riktig lovhjemmel
  • Sjekk om det er skrivefeil
  • Dersom det er usikkerheter omkring riktighet av journalpost, skal det konfereres med saksbehandler

Eventuelle feil på sak eller journalpost korrigeres før den legges ut.

Postjournalen skal kontrolleres av 2 personer.

Intern postliste skrives ut og settes i perm fortløpende på dato, denne oppbevares i resepsjonen ut året. Da blir den lagt i boks og fjernarkivert.

Postjournalen ble f.o.m. 2008 lagt ut på kommunenes hjemmeside.

:::::::::::::::::::::::::::::::

Fra 03.06.19 blir det lagt ut 2 postlister på hjemmesida da det er 2 saksbehandlersystem i bruk ut dette året.