Glemt Passord?

Internkontroll

internkontroll

Arkivplanen skal oppdateres jevnlig for å kunne være ei så korrekt håndbok som mulig til enhver tid. Fellestjenesten har ansvaret for å vedlikeholde planen.

Endringer og avvik meldes Fellestjenesten fortløpende. Det er et felles ansvar å varsle avvik, feil og mangler i planen eller det når gjøres endringer, som f.eks

  • ved nye rutiner
  • når delarkiv flyttes fysisk
  • når delarkiv ikke er registrerte i planen
  • når nye fagsystemer tas i bruk og ved oppgraderinger til nye versjoner
  • m.m.

VARSLINGSRUTINE

Ved avvik og endringer, varsle postmottak@agdenes.kommune.no

Merk mail med: TIL ARKIVPLANEN