Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Formål

  • Håndboka dokumenterer arkivorganisasjonen, oppbyggingen av arkivet og regler for hvordan dette skal forvaltes i Agdenes kommune.
  • Håndboka skal være en oppdatert og tilgjengelig informasjonsbase for saksbehandling og arkivering.
  • Arkivet skal være godt registrert og sikkert lagret. Arbeidsrutiner, arkivsystem og informasjonsbærere skal være mål for kvalitetssikring.
  • Arkivet skal være tilgjengelig for offentlig innsyn.
  • Arkivet skal på en trygg måte ivareta rettslig og historisk dokumentasjon for ettertiden.
  • Agdenes kommune gikk over til fullelektronisk emnearkiv 01.01.2016.
  • Eiendomsarkiv og personalarkiv er fortsatt papirbasert.
  • Eiendomsarkiv og personalarkiv ble fullelektronisk fra 01.01.2017
Laster...