Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Elektronisk arkiv

Arkiv_PC_300x225

Elektronisk emnearkiv f.o.m. 01.01.16

Inngående post til emnearkiv:

  • Arkivverdig post journalføres og skannes
  • Journalført post settes i kronologisk rekkefølge i ringperm med skilleark mellom hver dag.
  • Permene oppbevares midlertidig i tilfelle f.eks skannerkvalitet ikke er tilfredsstillende.

Utgående post:

  • Ekspederes med SvarUt
  • Evt. ekspederes med e-post eller brevpost

 ::::::::::::::::::::::::

  • Fullelektronisk arkiv for næring/drift og personal f.o.m. 01.01.17.

Kontrakter, avtaler o.l. som fortsatt skal være papirbasert arkivert, merkes for det, og kommenteres i eget felt i saksbehandlersystemet.

Møteprotokoller oppbevares fortsatt også på papir.

:::::::::::::::::::::::::

01.01.18: SvarInn innført.

:::::::::::::::::::::::::

01.06.19: Nytt saksbehandlersystem: Public360 og eByggesak

ESA benyttes fortsatt til påbegynte saker ut 2019 der det er mest hensiktsmessig.

Laster...