Glemt Passord?

Kommunale vigsler

ringer

F.o.m. 01.01.2018 kan alle som fyller vilkårene får å inngå ekteskap i Norge, gifte seg borgerlig i Agdenes kommune.

Vigselsrett innehar: Ordfører Oddvar Indergård, varaordfører Hans Bernhard Meland, rådmann Geir Ove Storstein og ass. rådmann Eva Sæther.

Saksgang finner du her

Journalføring i sak/arkivsystemet:

  • Bekreftelse på bestilling av vielse
  • Prøvingsattest
  • Melding om vigsel/vigselsbok (til skatteetaten) der KST-vedtak for angjeldende vigsler skal følge vedlagt for hver vielse